CHIP DMD

Chip DMD máy chiếu DLP và Chip xử lý hình ảnh máy chiếu. Thay Chip DMD chính hãng giá rẻ cho máy chiếu Optoma, Mitsubishi, Sharp, Viewsonic, Benq, Vivitek, Infocus, Dell, Acer, Samsung…Thay chip DMD máy chiếu với giá rẻ nhất tại TpHCM.

Showing 1–30 of 42 results

  Chip DMD máy chiếu Viewsonic PJD5352

  Chip DMD máy chiếu Viewsonic PJD5352

  Vui lòng liên hệ

  Chip DMD máy chiếu Viewsonic PJD5352 Mô tả sản phẩm TRUNG TÂM  PHÂN PHỐI CHIP DMD,  COLOR WHEEL,BÓNG ĐÈN, LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG Hotline: 0905 036896 – 0905 016588

  Chip DMD máy chiếu Sharp XR-50S

  Chip DMD máy chiếu Sharp XR-50S

  Vui lòng liên hệ

  Mô tả sản phẩm TRUNG TÂM  PHÂN PHỐI CHIP DMD,  COLOR WHEEL,BÓNG ĐÈN, LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG Chip DMD máy chiếu Sharp XR-50S Hotline: 0905 036896 – 0905 016588

  Chip DMD máy chiếu Sharp XG-C435X

  Chip DMD máy chiếu Sharp XG-C435X

  Vui lòng liên hệ

  Chip DMD máy chiếu Sharp XG-C435X Mô tả sản phẩm TRUNG TÂM  PHÂN PHỐI CHIP DMD,  COLOR WHEEL,BÓNG ĐÈN, LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG Hotline: 0905 036896 – 0905 016588

  Chip DMD máy chiếu Sharp 8060-6318W

  Chip DMD máy chiếu Sharp 8060-6318W

  Vui lòng liên hệ

  Chip DMD máy chiếu Sharp 8060-6318W Mô tả sản phẩm TRUNG TÂM  PHÂN PHỐI CHIP DMD,  COLOR WHEEL,BÓNG ĐÈN, LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG Hotline: 0905 036896 – 0905 016588

  Chip DMD máy chiếu Optoma EX536

  Chip DMD máy chiếu Optoma EX536

  Vui lòng liên hệ

  Chip DMD máy chiếu Optoma EX536 Mô tả sản phẩm TRUNG TÂM  PHÂN PHỐI CHIP DMD,  COLOR WHEEL,BÓNG ĐÈN, LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG Hotline: 0905 036896 – 0905 016588

  Chip DMD máy chiếu Optoma EX526

  Chip DMD máy chiếu Optoma EX526

  Vui lòng liên hệ

  Chip DMD máy chiếu Optoma EX526 Mô tả sản phẩm TRUNG TÂM  PHÂN PHỐI CHIP DMD,  COLOR WHEEL,BÓNG ĐÈN, LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG Hotline: 0905 036896 – 0905 016588

  Chip DMD máy chiếu Optoma EX532

  Chip DMD máy chiếu Optoma EX532

  Vui lòng liên hệ

  Mô tả sản phẩm Chip DMD máy chiếu Optoma EX532 TRUNG TÂM  PHÂN PHỐI CHIP DMD,  COLOR WHEEL,BÓNG ĐÈN, LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG Hotline: 0905 036896 – 0905 016588

  Chip DMD máy chiếu Optoma EX542

  Chip DMD máy chiếu Optoma EX542

  Vui lòng liên hệ

  Chip DMD máy chiếu Optoma EX542 Mô tả sản phẩm TRUNG TÂM  PHÂN PHỐI CHIP DMD,  COLOR WHEEL,BÓNG ĐÈN, LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG Hotline: 0905 036896 – 0905 016588

  Chip DMD máy chiếu Optoma ES521

  Chip DMD máy chiếu Optoma ES521

  Vui lòng liên hệ

  Mô tả sản phẩm TRUNG TÂM  PHÂN PHỐI CHIP DMD,  COLOR WHEEL,BÓNG ĐÈN, LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG Hotline: 0905 036896 – 0905 016588 Địa chỉ: 241 Nguyễn Tri Phương

  Chip DMD máy chiếu Optoma EP728S

  Chip DMD máy chiếu Optoma EP728S

  Vui lòng liên hệ

  Mô tả sản phẩm TRUNG TÂM  PHÂN PHỐI CHIP DMD,  COLOR WHEEL,BÓNG ĐÈN, LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG Hotline: 0905 036896 – 0905 016588 Địa chỉ: 241 Nguyễn Tri Phương

  Chip DMD máy chiếu Acer P7270I

  Chip DMD máy chiếu Acer P7270I

  Vui lòng liên hệ

  Mô tả sản phẩm TRUNG TÂM  PHÂN PHỐI CHIP DMD,  COLOR WHEEL,BÓNG ĐÈN, LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG Hotline: 0905 036896 – 0905 016588 Địa chỉ: 241 Nguyễn Tri Phương

  Chip DMD máy chiếu Acer P5390

  Chip DMD máy chiếu Acer P5390

  Vui lòng liên hệ

  v Mô tả sản phẩm TRUNG TÂM  PHÂN PHỐI CHIP DMD,  COLOR WHEEL,BÓNG ĐÈN, LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG Hotline: 0905 036896 – 0905 016588 Địa chỉ: 241 Nguyễn Tri

  Chip DMD máy chiếu Acer X1260

  Chip DMD máy chiếu Acer X1260

  Vui lòng liên hệ

  Mô tả sản phẩm TRUNG TÂM  PHÂN PHỐI CHIP DMD,  COLOR WHEEL,BÓNG ĐÈN, LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG Hotline: 0905 036896 – 0905 016588 Địa chỉ: 241 Nguyễn Tri Phương

  Chip DMD máy chiếu Acer P1270

  Chip DMD máy chiếu Acer P1270

  Vui lòng liên hệ

  Mô tả sản phẩm TRUNG TÂM  PHÂN PHỐI CHIP DMD,  COLOR WHEEL,BÓNG ĐÈN, LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG Hotline: 0905 036896 – 0905 016588 Địa chỉ: 241 Nguyễn Tri Phương

  Chip DMD máy chiếu Acer P1266

  Chip DMD máy chiếu Acer P1266

  Vui lòng liên hệ

  Chip DMD máy chiếu Acer P1266 Mô tả sản phẩm TRUNG TÂM  PHÂN PHỐI CHIP DMD,  COLOR WHEEL,BÓNG ĐÈN, LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG Chip DMD máy chiếu Acer

  Chip DMD máy chiếu Toshiba 1076-6319W

  Chip DMD máy chiếu Toshiba 1076-6319W

  Vui lòng liên hệ

  Mô tả sản phẩm TRUNG TÂM  PHÂN PHỐI CHIP DMD,  COLOR WHEEL,BÓNG ĐÈN, LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG Hotline: 0905 036896 – 0905 016588 Địa chỉ: 241 Nguyễn Tri Phương

  Chip DMD máy chiếu Infocus X16

  Chip DMD máy chiếu Infocus X16

  Vui lòng liên hệ

  Mô tả sản phẩm TRUNG TÂM  PHÂN PHỐI CHIP DMD,  COLOR WHEEL,BÓNG ĐÈN, LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG Hotline: 0905 036896 – 0905 016588 Địa chỉ: 241 Nguyễn Tri Phương

  Chip DMD máy chiếu Infocus LP85W

  Chip DMD máy chiếu Infocus LP85W

  Vui lòng liên hệ

  Mô tả sản phẩm TRUNG TÂM  PHÂN PHỐI CHIP DMD,  COLOR WHEEL,BÓNG ĐÈN, LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG Hotline: 0905 036896 – 0905 016588 Địa chỉ: 241 Nguyễn Tri Phương

  Chip DMD máy chiếu Infocus IN102

  Chip DMD máy chiếu Infocus IN102

  Vui lòng liên hệ

  Mô tả sản phẩm TRUNG TÂM  PHÂN PHỐI CHIP DMD,  COLOR WHEEL,BÓNG ĐÈN, LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG Hotline: 0905 036896 – 0905 016588 Địa chỉ: 241 Nguyễn Tri Phương

  Chip DMD máy chiếu Infocus IN1102

  Chip DMD máy chiếu Infocus IN1102

  Vui lòng liên hệ

  Mô tả sản phẩm TRUNG TÂM  PHÂN PHỐI CHIP DMD,  COLOR WHEEL,BÓNG ĐÈN, LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG Hotline: 0905 036896 – 0905 016588 Địa chỉ: 241 Nguyễn Tri Phương

  Chip DMD máy chiếu Infocus IN2104

  Chip DMD máy chiếu Infocus IN2104

  Vui lòng liên hệ

  Chip DMD máy chiếu Infocus 2104 Mô tả sản phẩm TRUNG TÂM  PHÂN PHỐI CHIP DMD,  COLOR WHEEL,BÓNG ĐÈN, LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG Chip DMD máy chiếu Infocus

  Chip DMD máy chiếu Infocus IN2102

  Chip DMD máy chiếu Infocus IN2102

  Vui lòng liên hệ

  Mô tả sản phẩm TRUNG TÂM  PHÂN PHỐI CHIP DMD,  COLOR WHEEL,BÓNG ĐÈN, LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG Hotline: 0905 036896 – 0905 016588 Địa chỉ: 241 Nguyễn Tri Phương

  Chip DMD máy chiếu Viewsonic PJD6381

  Chip DMD máy chiếu Viewsonic PJD6381

  Vui lòng liên hệ

  Chip DMD máy chiếu Viewsonic PJD6381

  Chip DMD máy chiếu Viewsonic PJD5152

  Chip DMD máy chiếu Viewsonic PJD5152

  Vui lòng liên hệ

  Mô tả sản phẩm TRUNG TÂM  PHÂN PHỐI CHIP DMD,  COLOR WHEEL,BÓNG ĐÈN, LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG Hotline: 0905 036896 – 0905 016588 Địa chỉ: 241 Nguyễn Tri Phương

  Chip DMD máy chiếu Viewsonic PJD5122

  Chip DMD máy chiếu Viewsonic PJD5122

  Vui lòng liên hệ

  Mô tả sản phẩm TRUNG TÂM  PHÂN PHỐI CHIP DMD,  COLOR WHEEL,BÓNG ĐÈN, LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG Hotline: 0905 036896 – 0905 016588 Địa chỉ: 241 Nguyễn Tri Phương

  Chip DMD máy chiếu Viewsonic PJD5111

  Chip DMD máy chiếu Viewsonic PJD5111

  Vui lòng liên hệ

  Mô tả sản phẩm TRUNG TÂM  PHÂN PHỐI CHIP DMD,  COLOR WHEEL,BÓNG ĐÈN, LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG Hotline: 0905 036896 – 0905 016588 Địa chỉ: 241 Nguyễn Tri Phương

  Chip DMD máy chiếu Viewsonic PJD5112

  Chip DMD máy chiếu Viewsonic PJD5112

  Vui lòng liên hệ

  Mô tả sản phẩm TRUNG TÂM  PHÂN PHỐI CHIP DMD,  COLOR WHEEL,BÓNG ĐÈN, LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG Hotline: 0905 036896 – 0905 016588 Địa chỉ: 241 Nguyễn Tri Phương

  Chip DMD máy chiếu Viewsonic PJ258D

  Chip DMD máy chiếu Viewsonic PJ258D

  Vui lòng liên hệ

  Mô tả sản phẩm TRUNG TÂM  PHÂN PHỐI CHIP DMD,  COLOR WHEEL,BÓNG ĐÈN, LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG Hotline: 0905 036896 – 0905 016588 Địa chỉ: 241 Nguyễn Tri Phương

  Chip DMD máy chiếu Viewsonic PJD7382

  Chip DMD máy chiếu Viewsonic PJD7382

  Vui lòng liên hệ

  Mô tả sản phẩm TRUNG TÂM  PHÂN PHỐI CHIP DMD,  COLOR WHEEL,BÓNG ĐÈN, LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG Hotline: 0905 036896 – 0905 016588 Địa chỉ: 241 Nguyễn Tri Phương

  Chip DMD máy chiếu Vivitek D537W

  Chip DMD máy chiếu Vivitek D537W

  Vui lòng liên hệ

  Mô tả sản phẩm TRUNG TÂM  PHÂN PHỐI CHIP DMD,  COLOR WHEEL,BÓNG ĐÈN, LINH KIỆN MÁY CHIẾU CHÍNH HÃNG Hotline: 0905 036896 – 0905 016588 Địa chỉ: 241 Nguyễn Tri Phương

1 2

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

 • Hỗ trợ kỹ thuật máy chiếu

  dinhvut1
  0905 036 896
  dichvumaychieudanang@gmail.com

 • Hỗ trợ kỹ thuật thiết bị HNTH

  dinhvut1
  0906 44 66 96
  Thietbisodn@gmail.com

 • TƯ VẤN GIẢI PHÁP

  dinhvut1
  0905 016 588
  dinhvufitco@gmail.com

  • 746
  • 80
  • 56 430
 • TRUNG TÂM MÁY CHIẾU

Facebook