Wifi win10

Wifi win10

Lên win10 từ 8.1 hay win7, wifi tự nhiên bị lỗi ?
Đây là câu hỏi của rất nhiều người, của rất nhiều diễn đàn.

Nhưng không phải là không có cách giải quyết cho vấn đề này.

Cách 1: Nguồn từ Genk

Gọi hộp thoại RUN bằng tổ hợp phím WIN + R và nhập vào lệnh “powercfg.cpl”, sau đó nhấn phím ENTER.

[​IMG]
Hộp thoại Power Options xuất hiện, bạn hãy nhấp vào tùy chọn Change plan settings ở lựa chọn Plans shown on the battery meter đang được chọn.

[​IMG]
Trong Edit Plan Settings, bạn hãy nhấp tiếp vào tùy chọn Change advanced power settings.

[​IMG]
Hộp thoại Power Options xuất hiện, bây giờ bạn hãy tìm đến mục Wireless Adapter Settings và chọn Maximum Performance ở tất cả các tùy chọn có trong Power Saving Mode.

[​IMG]
Gỡ và cài đặt lại Driver Wifi win10

Nhấn phải chuột vào nút Start và chọn lệnh Device Manager.

[​IMG]
Hộp thoại Device Manager xuất hiện, bạn hãy tìm đến nhóm Network adapters và lần lượt nhấn phải chuột vào từng mục xuất hiện bên trong, sau đó chọn Uninstall để gỡ bỏ tất cả Driver hiện tại.

wifi win10
Sau khi đã gỡ bỏ xong, bạn hãy nhấp vào biểu tượng Scan for hardware changes để Windows tiến hành quét, nhận diện và cài đặt lại từ động Driver Wifi mà bạn vừa gỡ bỏ.

wifi win10

Cách 2: Nguồn từ thành viên Tinhte
Mở Command Prompt với quyền Admin. Sau đó nhập dòng lệnh:
reg delete HKCR\CLSID\{988248f3-a1ad-49bf-9170-676cbbc36ba3} /va /f

Xong lại nhập tiếp:
netcfg -v -u dni_dne

Khởi động lại là xong. Tuy nhiên nếu ở dòng lệnh thứ 2 này bạn bị báo lỗi thì chuyển sang cách 3.

Cách 3 : Nguồn từ thành viên Tinhte
Mở Command Prompt với quyền Admin. Sau đó nhập dòng lệnh:
netcfg -s n

Xong lại nhập tiếp:
reg delete HKCR\CLSID\{988248f3-a1ad-49bf-9170-676cbbc36ba3} /f

Xong lại nhập tiếp dòng cuối:
netcfg -v -u dni_dne

Khởi động lại

Cách 4: Dự đoán do VPN – Nguồn từ kinh nghiệm của thành viên Tinhte

Chú ý “NETWORK and INTERNET Settings”,Nếu cái tùy chon “VPN”,không hề có kết nối nào.
Nhưng phần “VPN Advanced Settings” thấy còn 2 túy chọn “Allow VPN Connections…” và “Allow VPN to connections…” vẫn đang “ON” tiện tay “OFF” luôn.
Quay ra vẫn vậy”Wifi” vẫn có chấm than”!” Thì reset máy lại là xong.