Thiết bị số Đà Nẵng CPC – chuyên cung cấp các thiết bị đã qua sử dụng tại Đà nẵng