MÁY CHIẾU ĐÃ QUA SỬ DỤNG  – THIẾT BỊ MẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG – THIẾT BỊ HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH ĐÃ QUA SỬ DỤNG TẠI ĐÀ NẴNG  – 0905016588 – 0905036896 Thiết bị số Đà Nẵng CPC – chuyên cung cấp các thiết bị đã qua sử dụng tại Đà nẵng