Cataloge thiết bị hội nghị hãng Jabra – Maxhub – Logitech

Hội Nghị Truyền Hình

Cataloge thiết bị hội nghị truyền hình các hãng Jabra – Maxhub – Logitech mới nhát  được Thiết Bị Số Đà Nẵng – CPC  liên tục cập nhật tại đây: Cataloge Thiết Bị HNTH các hãng  tại đây: Cataloge Thiết Bị Hội Nghị Truyền Hình Jabra   : >>> Tại đây Cataloge Thiết Bị Hội Nghị […]

Cataloge thiết bị hội nghị truyền hình Aver

Cataloge thiết bị hội nghị truyền hình Aver mới nhát  được Thiết Bị Số Đà Nẵng – CPC  liên tục cập nhật tại đây: Cataloge Thiết Bị HNTH Aver tại đây: Cataloge Thiết Bị Hội Nghị Truyền Hình Aver  : >>> Tại đây Cataloge Thiết Bị Hội Nghị Truyền Hình Aver VC520 PRO 2 : […]

TẢI PHẦN MỀM HỌP TRỰC TUYẾN

Các phần mềm họp trực tuyến hiện nay được nhiều công ty và các nhà trường sử dụng trong công tác giảng dạy, giúp việc liên hệ, trao đổi vẫn được diễn ra trong trường hợp không thể họp mặt được. Số lượng các phần mềm họp trực tuyến qua video từ xa hiện nay […]