Cataloge thiết bị hội nghị hãng Jabra – Maxhub – Logitech

Hội Nghị Truyền Hình

Cataloge thiết bị hội nghị truyền hình các hãng Jabra – Maxhub – Logitech mới nhát  được Thiết Bị Số Đà Nẵng – CPC  liên tục cập nhật tại đây: Cataloge Thiết Bị HNTH các hãng  tại đây: Cataloge Thiết Bị Hội Nghị Truyền Hình Jabra   : >>> Tại đây Cataloge Thiết Bị Hội Nghị […]

Cataloge máy chiếu BenQ chính hãng

Cataloge các model máy chiếu mới nhát của hãng BenQ được Thiết Bị Số Đà Nẵng – CPC  liên tục cập nhật tại đây: Cataloge máy chiếu BenQ  tại đây: Cataloge máy chiếu BenQ Lazer LU9245 : >>> Tại đây Thiết Bị Số Đà Nẵng – CPC cung cấp các giải pháp trình chiếu , […]

Cataloge máy chiếu Panasonic chính hãng

Cataloge các model máy chiếu mới nhát của hãng Panasonic  được Thiết Bị Số Đà Nẵng – CPC  liên tục cập nhật tại đây: Cataloge máy chiếu Panasonic  tại đây: Cataloge máy chiếu Panasonic PT-LB305 : >>> Tại đây Cataloge máy chiếu Panasonic PT-LB306 : >>> Tại đây Cataloge máy chiếu Panasonic PT-LB426 : >>> […]

Cataloge máy chiếu Sony chính hãng

Cataloge các model máy chiếu mới nhát của hãng Sony  được Thiết Bị Số Đà Nẵng – CPC  liên tục cập nhật tại đây: Cataloge máy chiếu Sony  tại đây: Cataloge máy chiếu Sony EX433 : >>> Tại đây Cataloge máy chiếu Sony EX453 : >>> Tại đây Cataloge máy chiếu Sony EX573 : >>> […]

Cataloge thiết bị hội nghị truyền hình Aver

Cataloge thiết bị hội nghị truyền hình Aver mới nhát  được Thiết Bị Số Đà Nẵng – CPC  liên tục cập nhật tại đây: Cataloge Thiết Bị HNTH Aver tại đây: Cataloge Thiết Bị Hội Nghị Truyền Hình Aver  : >>> Tại đây Cataloge Thiết Bị Hội Nghị Truyền Hình Aver VC520 PRO 2 : […]

Cataloge Máy Chiếu Viewsonic chính hãng

Cataloge các model máy chiếu mới nhát của hãng Viewsonic  được Thiết Bị Số Đà Nẵng – CPC  liên tục cập nhật tại đây: Cataloge máy chiếu Viewsonic  tại đây: Cataloge máy chiếu Viewsonic PA503SB : >>> Tại đây Cataloge máy chiếu Viewsonic PA503XB : >>> Tại đây Cataloge máy chiếu Viewsonic PA503SP : >>> […]

TẢI PHẦN MỀM HỌP TRỰC TUYẾN

Các phần mềm họp trực tuyến hiện nay được nhiều công ty và các nhà trường sử dụng trong công tác giảng dạy, giúp việc liên hệ, trao đổi vẫn được diễn ra trong trường hợp không thể họp mặt được. Số lượng các phần mềm họp trực tuyến qua video từ xa hiện nay […]

TẢI HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY CHẤM CÔNG

Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy chấm công mới nhất của các hãng được Thiết Bị Số Đà Nẵng – CPC  liên tục cập nhật tại đây: Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công tại đây: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Wise eye On 39: >>> Tại đây Hướng dẫn sử dụng phần […]

TẢI PHẦN MỀM MÁY CHẤM CÔNG CÁC HÃNG

Phần mềm máy chấm công mới nhất của các hãng được Thiết Bị Số Đà Nẵng – CPC  liên tục cập nhật tại đây:  Phần mềm chấm công chính hãng: Download phần mềm chấm công Wise eye On 39: >>> Tại đây  Dowload phần mềm chấm công Wise eye On 39 phiên bản Server lấy dữ liệu […]