Mô tả chức năng của các phòng ban:

Giám đốc: 

 • Là những người trực tiếp quản lý, quyết định và định hướng cho quá trình phát triển lâu dài của công ty. Cơ cấu gọn nhẹ với 2 mức điều hành cơ bản và đầy đủ các bộ phận chức năng, hệ thống tổ chức này hoàn toàn phù hợp với đặc thù kinh doanh hiện nay của công ty. Đội ngũ lãnh đạo của Công ty gồm những thành viên đã có thâm niên công tác đúng với chuyên ngành và kinh nghiệm thực tế, đủ khả năng phân tích, tư vấn cho Giám đốc đưa ra những quyết định đúng đắn về định hướng phát triển sản phẩm cũng như tham gia cạnh tranh trên thị trường.

Phòng Kinh doanh: Hệ thống bao gồm những người chuyên tiếp nhận các dự án, tổ chức và triển khai thực hiện các dự án.

 • Kết hợp với các bộ phận hỗ trợ của Công ty tìm hiểu sản phẩm, xây dựng giải pháp công nghệ mới vào ứng dụng.
 • Tìm hiểu, phân tích các nguồn thông tin. Định hướng chọn lựa sản phẩm cạnh tranh cũng như lập kế hoạch thực hiện công tác theo dõi, tham gia đấu thầu các dự án.
 • Lập kế hoạch chi tiết cho những dự án lớn, đảm bảo tiêu chí triển khai hàng hóa đúng chất lượng – tiến độ; công tác đào tạo – chuyển giao công nghệ đáp ứng được mong muốn của khách hàng.

Phòng Kỹ thuật:

 • Bộ phận triển khai: Tiến hành triển khai các dự án của Công ty.
 • Có chức năng triển khai các công việc sau:
 • Kiểm tra chất lượng hàng hóa khi nhập hàng.
 • Kiểm tra, dán nhãn bảo hành, cài đặt các phần mềm ứng dụng đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đóng gói sản phẩm trước lúc xuất hàng.
 • Vận chuyển, lắp đặt tại từng địa điểm tiếp nhận hàng hóa.
 • Hướng dẫn sử dụng, cách khắc phục sự cố cơ bản thiết bị cho cán bộ kỹ thuật của đơn vị tiếp nhận hàng hóa.
 • Báo cáo kết quả của quá trình triển khai lắp đặt với bộ phận theo dõi dự án.
 • Theo dõi, bảo hành, sửa chữa toàn bộ các thiết bị trong thời gian bảo hành của thiết bị.
 • Bộ phận Bảo hành: Trung tâm chuyên nhận các sản phẩm mà khách hàng mua của công ty để bảo hành, bảo trì sản phẩm khi cần thiết hoặc chuyển về phòng kỹ thuật của công ty.

Phòng Kế toán – Tài chính:

Kế toán sổ sách, tính toán chi phí- kết quả, xây dựng các bảng cân đối kế toán, tính toán lỗ lãi và các nhiệm vụ khác như thẩm định kế hoạch, thống kê, kiểm tra việc tính toán, bảo hiểm, thuế…