Hiển thị kết quả duy nhất

-7%
14.000.000
-2%
12.500.000
-13%
10.400.000
-3%
37.000.000
-5%
12.200.000
-8%
26.800.000