Aspect Ratio là gì ?

Aspect Ratio

Aspect Ratio (tỷ lệ diện mạo)

– Là tỷ lệ giữa chiều rộng và chiều cao của khuôn hình. Nó thường được diễn tả bằng W:H (trong đó W là chiều rộng – WIDTH và H là chiều cao – HEIGHT.

Ví dụ, tỷ lệ 16:9 có nghĩa rằng: Khung hình có 16 đơn vị chiều rộng, chiều cao là 9 đơn vị.

Aspect Ratio

Tỉ lệ Độ phân giải(ở chuẩn HD)
1.33:1(hay 4:3) 960×720 hoặc 1440×1080
1.78:1 (hay 16:9) 1280×720 hoặc 1920×1080
1.85:1 1280×720 hoặc 1920×1080
2.35:1(hay 21:9) 1280×544 hoặc 1920×816 (+- 2px ở chiều cao)
2.40:1 1280×534 hoặc 1920×800

.

.

.

  • Chuẩn 4:3

4:3 (1.33:1) (hay gọi là chuẩn bốn-ba) dùng cho truyền hình tiêu chuẩn từ khi phát minhmáy quay phim và nhiều màn hình máy tính để có cùng tỉ lệ. 4:3 là tỉ lệ của phim 35 mmtrong kỷ nguyên phim câm. Tỉ lệ này cũng gần với tỉ lệ 1.375:1 được định nghĩa bởi Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh.

  • Chuẩn 16:9

Chuẩn 16:9 (1.77:1) (hay gọi là tỉ lệ mười sáu-chín) là chuẩn quốc tế của truyền hình độ nét cao, truyền hình không phải kỹ thuật số chất lượng cao và truyền hình màn ảnh rộng analog PALplus.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *